януари 01, 2018

МОЛИТВА ЗА 2018 ГОДИНА

https://www.youtube.com/watch?v=pESks3pGMjU


п с а л м и
http://www.biblia.w-bg.net/psalmi.html

  глава 40;
40:1 (По слав. 39). За първия певец. Давидов псалом. Чаках с търпение Господа; И Той се преклони към мене; и послуша вика ми,
40:2 И изведе ме из гибелната яма, из тинята и калта И постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми;
40:3 тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; Мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа.
40:4 Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа, И не е склонил към горделивите нито към ония, които коварно отстъпват,
40:5 Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса; И Твоите мисли заради нас Не е възможно да ги изложи някой пред Тебе; Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, Те превишават всяко преброяване
40:6 В жертва и приноси Ти нямаш благоволение; Отворил си уши в мене; Всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал.
40:7 Тогава рекох: Ето, дойдох; (В свитъка на книгата е предписано на мене);
40:8 Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.
40:9 Прогласил съм правда в голямо събрание; Ето, не съм въздържал устните си; Господи, Ти знаеш.
40:10 Правдата Ти не съм скрил в сърцето си; Верността Ти и спасението Ти съм изявил; Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.
40:11 Господи, не задържай благите Си милости от мене; Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги;
40:12 Защото са ме окръжили безбройни злини, Постигнаха ме беззаконията ми, така щото не мога да подигна очите си; Те са по-многобройни от космите на главата ми, и сърцето ми отпадна.
40:13 Благоволи, Господи, да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш.
40:14 Нека се посрамят и се смутят заедно всички Ония, които търсят душата ми за да я погубят: Нека се обърнат назад и се опозорят Ония, които се наслаждават на злощастието ми.
40:15 Нека се смаят поради срама си Ония, които ми думат: О, хохо!
40:16 Нека се радват и се веселят в Тебе Всички, които Те търсят; Ония, които обичат спасението Ти, Нека думат винаги: Да се величае Господ.
40:17 А аз съм сиромах и немощен, Но Господ се грижи за мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Боже мой, да се не забавиш.

Виждане за 2018г.
@
2018г ще бъде година на непослушните политици, които ще бъдат поставени пред изпитания на собствените си виждания и това,което трябва да бъде. 
Намесата на духовността  ще вземе връх над собствените емоции. 
Някои ще разберат истината, а други не.
Няма да могат да се крият зад думите си, а ще се види голотата им. Който може ще види/ усети/ това. 
Година на поставяне и утвърждаване на нов път в духовността.
 30.12.2017 г.
* 2018г - Година на големи катаклизми и промяна в духовния свят.

Библия 20.05.2017г; 10.01.2018г.Книгата на пророк Агей
 гл.2 ст.5-9;
2:5 Според думата на завета ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.
2:6 Защото така казва Господ на Силите: Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата.
2:7 Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом със слава, казва Господ на Силите.
2:8 Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.
2:9 Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.

декември 11, 2017

НЕИСТОВА ГОЛГОТАНЕИСТОВА ГОЛГОТА

Каква ли люлка днес ще залюлее
на спомена желанията нежни.
Каква ли радост пак ще пожелае
за чувствата мечтания копнежни...

Какви ли мисли, радости неземни,
ще споделят с живота своя бяг.
Една неистова, желана болка,-
че бях, че съм, но че ще бъда пак
 това,
           което само с теб мечтаех...

 11.12.2017 г.декември 04, 2017

ПЪРВИ СНЯГ


ПЪРВИ СНЯГ

Отрупаните със сняг дървета, калпаците по покривите и комините, коловозите по пътищата, отблясъците по замръзналите прозорци, ми напомниха за щастливите детски дни, за радостта от поставения  морков за нос, за разперените пръсти на специално събраните клонки, за набраните големи снежни топки.  Отминали незабравими детски дни. И сега, когато навън отново се завихря снежен танц, снежинките, прилични на малки балеринки, ме потапят в същата тази вълшебна приказка.Но това е само миг, а реалността, със своята битност отново събужда сетивата. Снежните бели роклички, прилични на лебеди от едноименния балет на Чайковски, са се превърнали в покафенели воали и само завихрящият се танц, от нищо неподозиращата снежна приказка, ме сеща за едно бяло детство.

 4.12.2017г

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs&t=3081s

ноември 24, 2017

ОСЪМНАЛИ ЖЕЛАНИЯ


* * *

ОСЪМНАЛИ ЖЕЛАНИЯ 
вълшебни
преливат в сивотата на деня.

Лъчи искрящи,
спомени потребни
вещаят и заливат любовта.

На утринни зари
мечтания святи,
прикътани в неземния ми път...

Една мечта
за спомени потребни,
забравени потрепващо блестят.

10:49 ч. 24.11.2017 г.


октомври 23, 2017

СОЛОМОН И НЕГОВОТО ЦАРСТВО


СОЛОМОН И НЕГОВОТО ЦАРСТВО

Речник на Светото писание
 отпечатан в Цариград
книговезницата на А.Х.Бояджиян
Американ-Хан 1884 г.

Поради голямата заинтересованост от читателите за личността на цар Соломон от Светото писание, съм се постарала да отразя на съвременен Български език, със съвременни букви от азбуката, даденият текст от речника.

СОЛОМОН, мирен, син и приемник Давидов, роден от Витсавее,преди Р.Хр.1033 г. Пророк Натан го нарича Иедидия, което ще се рече "любезен Господу", /2 царе 12:25/, Той бе син на обещание,/1 летописи 22:9,10/. На 18 годишна възраст Соломон седна на бащиния си престол, който брат му Адония беше посегнал да го обсеби. В Светото писание ние срещаме усърдната му и набожна молба към Всевишния за премъдрост, която да го удостои да управлява честито великия Израилски народ; и даруването му с тази премъдрост и много други благости, /Мат.6,33/. Несравнимото му знание и остроумие го направиха прочут из цял исток; и днес още се слави за тези свои качества. Той беше облагодателстван с всяко временно щастие. Неоспоримото му владичество се простираше от р.Ефрат до Египетската река; Палмира в пустинята и Есион-гавер при Червено море бяха негови. С играждане на храма на Иеова, той изпълни Давидовото намерение.Много други обществени и частни работи бяха извършени през славното му царуване.Той разви една ползотворна търговия с Тир, Египет, Арабия, Индия и Вавилон ,от плодовете на които той и цялата страна забогатя. Соломон беше премъдрият, най-богатият и най-щастливият човек. Но от изкушенията, които вървят заедно с това щастие, той се отпусна, възгорде се и забрави Бога; предаде се на всяко сладострастие; остави жените си, а след това и той ги придружи в мерзостното идолопоклонство; той изгуби благоволението Божие.Пак Божествената милост не го остави; той отново тръгна в правия път и ни остави доказателства за покаянието си и плодовете от опитността си с боговдъхновените си писания. Царуването му продължи 40 години,1015- 975г преди Р.Хр. и като изключим злините от един лош пример и извънмерните данъци, то бе мирно и благоприятно за народа. Историята му е по-кратко написана от Давидовата,/3 царе 1;11. Второ летописи гл.4-9./,но много
може да научим за него от писанията му, особено от книгата Еклисиаст.Нищо не ни показва така силно слабостта на човешкото естество, даже когато е придружено и с дълбоки познания и остроумие, опасностите на щастието, или недостатъчността на всяко земно благо,което да удовлетвори човешките нужди.
Соломоновите писания са били от естествено,
философско и нраствено съдържание.Той изрече 3 хиляди притчи, а песните му бяха хиляда и пет; и говори за дървета, за животни и птици, за животинки, и риби/3 царе 4;32,33/...

Посочените страници от Библията може да прочетете на:
http://www.biblia.w-bg.net/sitemap.html  

октомври 07, 2017

ТЪЖНА ВЕЧНОСТ

ТЪЖНА ВЕЧНОСТ

Тревогата е в мен и аз съм в нея,
разлиства листи- стонове вековни.
И чувствата, събудени от нея,
очакват да запалят нови вопли.

Вековна участ на земя предвечна,
забравила чадата си родилни -
захвърлени, оставени да тлеят
на дни прокобни... по желания свидни.

Каква надежда за копнеж и вяра,
разтворила обятията свежи... -
Но в същност злостна надпревара
и злобна участ за страдания вечни.

Една надежда, скрита в тъжна вечност...

17:44 ч. 6.10.2017 г.септември 21, 2017

СЕНКИТЕ

СЕНКИТЕ

Това беше тя- една стара жена, прегърнала с двете си ръце своите колена. Загледана над тях, с поглед неизразяващ чувства, беше застанала в поза на замръзнала статуя. До вчера, непознаваща отчаяние, се беше свила на пашкул в собственото си нещастие, което никой и за нищо не искаше да наруши.
 В тишината на стаята постепенно се настаняваше вечерната тишина със своите нищо не казващи очертания. Сенките от миналото ,приглушени от тропащите капки на току-що ливналият дъжд, избледняваха и се сливаха с настъпващият мрак, а тя ,притихнала между своите колена, не ги забелязваше. Те вече бяха само едни сенки, които в отблясъците на слънчевите лъчи си играеха на криеница, а сега ,като нея, и те бяха утихнали. Уличната врява се беше преляла в отмалялата дрямка на отминалата радост. Всичко беше спряло. Понякога часовникът и се привиждаше, че е спрял в унисон на нейните чувства, но това беше само илюзия. Задрямалата илюзия на старостта.
Разрошената сплъстена коса допълваше тази илюзия на запъхтяната младост...
А сенките продължаваха да се движат със стрелките на часовника и отмерваха тишината в стаята.
Малкото килимче зад бюрото се раздвижи... И това ли е илюзия?... Разкъсаните бродерии, придадоха живот на стари спомени, грабнати от появилият се бриз. Някой имаше в стаята... Но и това не беше в състояние да я откъсне от вцепенението.  Тя беше поела из пътя на своето отминало щастие.
 21.9.2017 г.сМОЛИТВА ЗА 2018 ГОДИНА

https://www.youtube.com/watch?v=pESks3pGMjU п с а л м и http://www.biblia.w-bg.net/psalmi.html    глава 40; 40:1 (По слав. 39)....