Translate

ПОСЛЕДНО УСИЛИЕ

май 20, 2018

О,МОЯ БОЛКО,

О,МОЯ БОЛКО,

О,моя болко,
в истините свои,
защо не спреш
сърцето да гориш.
Не знаеш ли,
че в твоите окови
не може
светлината на струи.
Предвечна участ
с болката играе,
разтваря се
и пламенно блести.
И вярва си,
дори сама не знае,
че болка свята
няма да боли.
А тя щастлива
ще изтлее само
във чувствата
на своята забрава.

9.10.2015г